Kontakt

Alt – co to i dlaczego jest ważne w SEO?

alt co to jest

Spis treści

Atrybut „alt” to tekst alternatywny dodawany do tagu obrazka w HTML, opisujący zawartość i funkcję tego obrazka na stronie. Jest ważny dla SEO, ponieważ wpływa na widoczność strony w wynikach wyszukiwania. Dodatkowo, wspiera osoby z niepełnosprawnościami, daje wsparcie w przypadku błędów ładowania obrazków i poprawia jakość ruchu na stronie. Optymalizacja atrybutu „alt” polega na tworzeniu opisów dokładnie opisujących treść obrazka, używaniu odpowiednich słów kluczowych, unikaniu powtarzania tych samych opisów dla podobnych obrazków oraz regularnym aktualizowaniu opisów wraz ze zmianami trendy słów kluczowych.

 • Warto stosować atrybut „alt” dla każdego obrazka na stronie w celu poprawy widoczności strony w wynikach wyszukiwania.
 • Atrybut „alt” jest niezbędny dla osób korzystających z czytników ekranowych lub w przypadku błędów ładowania obrazków.
 • Prawidłowe optymalizowanie atrybutu „alt” polega na dokładnym opisywaniu treści obrazków i używaniu słów kluczowych związanych z treścią strony.
 • Unikaj powtarzania tych samych opisów dla podobnych obrazków.
 • Pamiętaj o regularnym aktualizowaniu opisów obrazków wraz ze zmianami trendy słów kluczowych.

Atrybut „alt” odgrywa kluczową rolę w optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych. Poprawne korzystanie z niego pomaga w poprawie widoczności strony w wynikach wyszukiwania oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Pamiętaj o zasadach optymalizacji atrybutu „alt” i spraw, aby opisy obrazków były zgodne z treścią strony oraz zawierały odpowiednie słowa kluczowe.

Podsumowanie

 • Atrybut „alt” to tekst alternatywny dodawany do tagu obrazka w HTML.
 • Jest ważny dla SEO, dostępności strony i poprawy widoczności w wynikach wyszukiwania.
 • Prawidłowe korzystanie z atrybutu „alt” polega na tworzeniu opisów dokładnie opisujących treść obrazka i używaniu odpowiednich słów kluczowych.
 • Należy unikać powtarzania tych samych opisów dla podobnych obrazków.
 • Zachowuj regularność w aktualizowaniu opisów obrazków wraz ze zmianami trendy słów kluczowych.

Co to jest atrybut alt?

Atrybut alt to atrybut HTML służący do określania alternatywnego tekstu dla obrazka na stronie internetowej. Jest niezbędny w przypadku, gdy obrazek nie może być wyświetlony, np. gdy użytkownik korzysta z czytnika ekranowego lub obrazek nie został załadowany poprawnie. Atrybut alt ma również znaczenie dla SEO, ponieważ pomaga robotom wyszukiwarek zrozumieć, o co chodzi na danym obrazku i indeksować treść strony. Jest ważny dla dostępności strony, ponieważ umożliwia osobom z niepełnosprawnościami odczytywanie opisów obrazków za pomocą czytników ekranowych.

Atrybut alt jest integralną częścią znacznika obrazka w HTML i powinien być stosowany zawsze, gdy korzystasz z obrazków na swojej stronie. Zapewnia on tekstowy opis, który zostanie wykorzystany jako alternatywa w przypadku, gdy obrazek nie jest dostępny w żadnej formie. To szczególnie istotne dla użytkowników, którzy korzystają z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranowe, które odczytują opisy obrazków dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Ważna rzecz do zapamiętania: atrybut alt powinien zawierać opis obrazka, który dobrze opisuje zawartość i funkcję obrazka na stronie. Należy również pamiętać, aby unikać nadmiernego stosowania słów kluczowych w opisach alternatywnych oraz stosować je w sposób naturalny i odpowiedni do kontekstu.

Optimizing the alt attribute is important for SEO as well. Search engine crawlers rely on text to understand and index the content of a webpage. By providing accurate and descriptive alt text for your images, you enhance the search engine’s ability to comprehend the visual elements of your site. This can lead to improved visibility in search engine results and ultimately drive more organic traffic to your website.

Remember, the alt attribute is not only crucial for SEO purposes but also for the accessibility of your website. By providing meaningful and descriptive alt text, you enable users with disabilities to understand the content of your images through screen readers and other assistive technologies.

Przykład użycia atrybutu alt:

Kiedy korzystasz z atrybutu alt w praktyce? Zobacz poniższy przykład, gdzie atrybut alt jest używany w znaczniku <img> do opisu obrazka:

<img src=”obrazek.jpg” alt=”Opis alternatywny do tego obrazka”>

W tym przypadku, gdy obrazek „obrazek.jpg” nie może być wyświetlony, tekst „Opis alternatywny do tego obrazka” zostanie użyty jako jego alternatywna reprezentacja. Jest to szczególnie przydatne, gdy użytkownik korzysta z czytnika ekranowego, ponieważ czytnik odczyta ten tekst, informując użytkownika o zawartości obrazka.

Dlaczego atrybut alt jest ważny dla SEO?

Atrybut alt jest kluczowym elementem optymalizacji wizerunków dla poprawy pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Jest to tekst alternatywny, który opisuje zawartość i funkcję danego obrazka na stronie. Dzięki zdefiniowaniu opisów alternatywnych dla obrazków, zarówno użytkownicy jak i roboty wyszukiwarek są w stanie zrozumieć, o co chodzi na danym obrazku.

Dlaczego to jest istotne? Optymalizacja atrybutu alt umożliwia lepszą indeksację treści strony przez wyszukiwarki, co przyczynia się do poprawy widoczności strony w wynikach organicznych w SERPach. Poprawa pozycji strony w wynikach wyszukiwania prowadzi do większej liczby kliknięć i większego ruchu na stronie.

Ale to nie wszystko. Atrybut alt ma również duże znaczenie dla dostępności strony. Pomaga osobom z niepełnosprawnościami korzystającym z czytników ekranowych odczytywać opisy obrazków oraz zrozumieć treść strony. Dostępność strony jest niezwykle ważna, ponieważ każdy użytkownik, niezależnie od swoich możliwości i ustawień, powinien mieć równy dostęp do informacji i treści w internecie.

Dlatego niezależnie od tego, czy zależy Ci na poprawie widoczności strony w wynikach wyszukiwania, czy na zapewnieniu dostępności dla wszystkich użytkowników, warto odpowiednio optymalizować atrybut alt. Pamiętaj, że opisy obrazków powinny być dokładne, zwięzłe i jednocześnie zawierać odpowiednie słowa kluczowe, które będą informować zarówno użytkowników, jak i roboty wyszukiwarek o treści danego obrazka.

Przykład:

„Optymalizacja wizerunków jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w dzisiejszych czasach. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu atrybutu alt, nasza strona może awansować w wynikach wyszukiwania i przyciągać większą liczbę użytkowników. Pamiętajmy, że poprawa pozycji w wynikach wyszukiwania jest równocześnie szansą na zwiększenie widoczności naszej marki w sieci.”

Tabela:

Atrybut alt Optymalizacja wizerunków Poprawa pozycji w wynikach wyszukiwania
Opis alternatywny dodawany do tagu obrazka w HTML. Proces optymalizacji obrazków na stronie internetowej. Wpływa na widoczność strony w wynikach wyszukiwania.
Wspiera osoby z niepełnosprawnościami i poprawia dostępność webową. Opisy obrazków powinny być dokładne i zawierać odpowiednie słowa kluczowe. Lepsza indeksacja treści strony przez roboty wyszukiwarek.
Umożliwia odczytywanie obrazków za pomocą czytników ekranowych. Unikanie nadmiernego powtarzania opisów dla podobnych obrazków. Podnosi widoczność strony w wynikach organicznych w SERPach.

Jak poprawnie korzystać z atrybutu alt?

Aby skutecznie korzystać z atrybutu alt, należy przestrzegać kilku zasad:

 1. Dokładne opisywanie treści obrazka: Atrybut alt powinien zawierać precyzyjny opis treści obrazka. Dobrze jest opisać, czym jest obrazek i co przedstawia, aby zarówno użytkownicy, jak i roboty wyszukiwarek mogli zrozumieć jego znaczenie.
 2. Zwięzłość: Ważne jest, aby opis alternatywny był krótki i zwięzły, jednocześnie oddając istotę obrazka. Unikaj zbyt długich opisów, które mogą przytłoczyć treść strony.
 3. Odpowiednie słowa kluczowe: Staraj się umieszczać w atrybucie alt odpowiednie słowa kluczowe, które są związane z treścią obrazka i kontekstem strony. Pomaga to wyszukiwarkom zrozumieć, o czym jest dany obrazek.
 4. Unikanie nadużycia słów kluczowych: Choć ważne jest, aby zawrzeć słowa kluczowe w opisie alternatywnym, trzeba pamiętać o umiarze. Unikaj nadmiernego zagęszczenia słów kluczowych, gdyż może to być odbierane jako spam przez wyszukiwarki.
 5. Niepowtarzanie opisów: Unikaj powtarzania tych samych opisów dla podobnych obrazków na stronie. Każdy obrazek powinien mieć unikalny opis, który odzwierciedla jego treść.
 6. Aktualizacja opisów: Regularnie sprawdzaj i aktualizuj opisy obrazków w zależności od zmian trendy słów kluczowych. Dzięki temu utrzymasz atrybut alt na bieżąco i dostosujesz go do aktualnych preferencji wyszukiwarek.

Dbając o powyższe zasady, będziesz w stanie skutecznie korzystać z atrybutu alt i przyczynić się do optymalizacji obrazków oraz poprawy widoczności strony w wynikach wyszukiwania.

Jak atrybut alt wpływa na dostępność strony?

Atrybut alt ma duże znaczenie dla dostępności strony, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z czytników ekranowych. Poprawnie uzupełnione opisy obrazków umożliwiają czytnikom ekranowym odczytywanie treści obrazków, co zwiększa ich zdolność do korzystania z witryny. Ważne jest, aby opisy były dokładne i jasne, aby użytkownicy z niepełnosprawnościami mogli zrozumieć, o co chodzi na danym obrazku.

Przykład

Na przykład, gdy osoba niewidoma korzysta z czytnika ekranowego, opis obrazka zawarty w atrybucie alt zostanie odczytany głośno, informując użytkownika, o czym jest dany obrazek. Dzięki temu osoba niewidoma może zrozumieć kontekst wizualny strony i korzystać z jej zawartości w pełni.

Co zrobić, gdy nie jest możliwe użycie atrybutu alt?

W niektórych sytuacjach użycie atrybutu alt może być niemożliwe, na przykład gdy generujemy grafikę dynamicznie. W takich przypadkach istnieją alternatywne metody, takie jak aria-label lub aria-describedby, które można zastosować do umieszczenia opisu obrazka. Niemniej jednak, trzeba pamiętać, że te metody nie są tak skuteczne jak atrybut alt dla SEO i dostępności strony.

Metoda Opis
aria-label Ta metoda umożliwia przypisanie dodatkowego tekstu dla danego elementu, który jest dostępny dla czytników ekranowych. Może być używana do opisywania zawartości obrazków w sytuacjach, gdy atrybut alt nie może zostać zastosowany.
aria-describedby Jest to another alternatywna metoda, która pozwala odwołać się do innego elementu na stronie zawierającego opis obrazka. Dzięki temu, użytkownicy korzystający z czytników ekranowych będą mieli dostęp do treści związanej z obrazkiem.

Wniosek

Atrybut alt jest kluczowym elementem optymalizacji obrazków dla wyszukiwarek internetowych. Poprawne korzystanie z niego ma ogromny wpływ na widoczność strony w wynikach wyszukiwania oraz poprawia pozycję strony. Dodatkowo, atrybut alt odgrywa ważną rolę w dostępności strony, umożliwiając osobom z niepełnosprawnościami odczytywanie treści obrazków.

Warto pamiętać o zasadach optymalizacji atrybutu alt, takich jak dokładne opisywanie treści obrazków, odpowiednie używanie słów kluczowych, unikanie powtarzania oraz regularne aktualizowanie opisów obrazków. Dzięki temu zapewnisz lepsze rezultaty SEO dla Twojej strony oraz jeszcze lepszą dostępność dla wszystkich użytkowników.

Nie zapominaj także, że atrybut alt wpływa na widoczność Twojej strony w wynikach wyszukiwania, co ma ogromne znacznie dla pozyskiwania nowych użytkowników. Pamiętaj o optymalizacji swoich obrazków i dbaj o dostępność swojej strony już dziś!

FAQ

Co to jest atrybut alt?

Atrybut „alt” to tekst alternatywny dodawany do tagu obrazka w HTML, opisujący zawartość i funkcję tego obrazka na stronie internetowej.

Dlaczego atrybut alt jest ważny dla SEO?

Atrybut alt jest ważny dla SEO, ponieważ wpływa na widoczność strony w wynikach wyszukiwania. Pomaga także robotom wyszukiwarek zrozumieć treść obrazka i indeksować stronę.

Jak poprawnie korzystać z atrybutu alt?

Poprawne korzystanie z atrybutu alt polega na tworzeniu dokładnych opisów obrazków, używaniu odpowiednich słów kluczowych, unikaniu powtarzania opisów i regularnym ich aktualizowaniu.

Jak atrybut alt wpływa na dostępność strony?

Atrybut alt jest ważny dla dostępności strony, ponieważ umożliwia osobom z niepełnosprawnościami odczytywanie treści obrazków za pomocą czytników ekranowych.

Co zrobić, gdy nie jest możliwe użycie atrybutu alt?

W przypadku, gdy nie jest możliwe użycie atrybutu alt, można zastosować alternatywne metody, takie jak aria-label lub aria-describedby. Jednakże, te metody nie są tak skuteczne jak atrybut alt dla SEO i dostępności strony.

Alt – co to i dlaczego jest ważne w SEO?

Atrybut „alt” to tekst alternatywny dodawany do tagu obrazka w HTML, opisujący zawartość i funkcję tego obrazka na stronie. Jest ważny dla SEO, ponieważ wpływa na widoczność strony w wynikach wyszukiwania.

Wniosek

Atrybut alt jest kluczowym elementem optymalizacji obrazków dla wyszukiwarek internetowych. Poprawne korzystanie z niego pozwala na lepszą widoczność strony w wynikach wyszukiwania oraz poprawę pozycji strony. Dodatkowo, atrybut alt jest ważny dla dostępności strony, umożliwiając osobom z niepełnosprawnościami odczytywanie treści obrazków.

Powiązane artykuły