Kontakt

Ile żyje krowa? Dowiedz się o ich długowieczności!

ile żyje krowa

Spis treści

Ciekawi Cię, jak długo mogą żyć krowy? Chciałbyś poznać przeciętną długość życia krowy i czynniki, które na nią wpływają? Zapraszamy do przeczytania tego artykułu, w którym dowiesz się więcej na ten temat!

Krowy to zwierzęta hodowlane, które od wieków towarzyszą nam w rolnictwie. Ich długowieczność ma znaczenie zarówno dla hodowców, jak i dla przemysłu mleczarskiego. Poznajmy zatem, ile lat może żyć krowa i jak różne czynniki mogą wpływać na ich długość życia.

Wniosek

 • Długość życia krowy zależy od wielu czynników, takich jak rasa, warunki chowu, genetyka i zdrowie.
 • Najdłużej żyjące rasy krów mogą przeżyć nawet do 20 lat.
 • Warunki chowu, takie jak żywienie, higiena i warunki środowiskowe, mają wpływ na długowieczność krowy.
 • Genetyka odgrywa ważną rolę w długowieczności krów, ale istnieje wiele innych czynników, które również mają znaczenie.
 • Zdrowie krów jest kluczowe dla ich długowieczności. Dobrze dbając o zdrowie, można przedłużyć życie krowy.

Długość życia krowy – ile lat żyje krowa?

Przedstawiamy Ci informacje na temat długości życia krowy i faktorów, które mogą wpływać na jej zmienność. Ile lat żyje krowa? Odpowiedź na to pytanie może zależeć od wielu różnych czynników, takich jak rasa, warunki chowu czy genetyka.

Przeciętna długość życia krowy wynosi około 15-20 lat, ale warto zauważyć, że nie jest to regułą dla wszystkich krów. Niektóre krowy mogą żyć dłużej, podczas gdy inne mogą umrzeć wcześniej.

Wpływ na długość życia krowy mają również czynniki związane z warunkami chowu. Dobra opieka, odpowiednia dieta i higiena potrafią znacznie przedłużyć życie krowy. Niemniej jednak, nieodpowiednie warunki mogą skrócić jej życie.

Warto pamiętać, że każda krowa jest jednostką indywidualną i nie można precyzyjnie przewidzieć, ile lat żyje każda z nich. Niektóre krowy mogą dożyć podeszłego wieku, podczas gdy inne mogą zmarć wcześniej z powodu chorób lub innych czynników.

Przykłady krowi o długim życiu

Istnieją przypadki krow, które osiągnęły niezwykle długą żywotność. Jednym z takich przykładów jest krowa Bessie, która dożyła 48 lat. Jej właściciele dbali o nią bardzo dobrze i zapewniali jej odpowiednią opiekę oraz zdrową dietę.

Długowieczność krowy może być również dziedziczna. Niektóre rasy krów mają tendencję do żywienia się dłużej niż inne. Należy jednak pamiętać, że długość życia krów może być również uzależniona od innych czynników, takich jak warunki środowiskowe czy genetyka.

Podsumowując, długość życia krowy może się różnić w zależności od wielu czynników. Przeciętna długość życia wynosi około 15-20 lat, ale istnieją przypadki krow, które dożyły znacznie większego wieku. Ważne jest zapewnienie krowom odpowiedniej opieki, zdrowej diety i dobrych warunków chowu, aby przedłużyć ich życie i zapewnić im zdrowie i dobrostan.

Czynniki wpływające na długość życia krowy

Wiele czynników może wpływać na długość życia krowy. Różnice w długości życia między różnymi osobnikami wynikają z wielu czynników, takich jak rasa, warunki chowu i genetyka.

Rasa krowy

Jednym z czynników determinujących długość życia krowy jest jej rasa. Poszczególne rasy mogą mieć różne przewidywane długości życia. Niektóre rasy, takie jak Angus czy Hereford, są znane z ich długowieczności i przeciętnie żyją dłużej niż inne rasy.

Warunki chowu

Warunki w jakich żyje krowa również odgrywają ważną rolę w jej długowieczności. Czystość i higiena stajni, jakość żywienia, opieka weterynaryjna i dostęp do świeżej wody mają bezpośredni wpływ na zdrowie i długość życia krowy. Krowy hodowane w czystych, dobrze utrzymanych i odpowiednio zaopatrzonych gospodarstwach mają większe szanse na dłuższe życie.

Genetyka

Nie można zapominać również o roli genetyki w długości życia krowy. Istnieją pewne cechy genetyczne, które wpływają na zdrowie i długowieczność krów. Rasa, geny odziedziczone po rodzicach oraz selekcja genetyczna mogą wpływać na przewidywaną długość życia krowy.

Podsumowując, długość życia krowy zależy od wielu czynników, takich jak rasa, warunki chowu oraz genetyka. W kolejnej sekcji bliżej przyjrzymy się różnicom w długości życia między poszczególnymi rasami krów.

Rasa krowy a długość jej życia

Jednym z istotnych czynników wpływających na długość życia krowy jest rasa, do której należy. Różne rasy krów mogą różnić się pod względem przeciętnej długości życia. Niegdyś główne różnice między rasami obejmowały wydajność mleczną i mięsną, ale także wpływały na długość życia tych zwierząt.

Głównymi rasami krów hodowanych obecnie są:

 • Rasa Holstein – długość życia około 8-10 lat
 • Rasa Jersey – długość życia około 10-12 lat
 • Rasa Guernsey – długość życia około 10-12 lat
 • Rasa Angus – długość życia około 10-12 lat
 • Rasa Hereford – długość życia około 10-12 lat
 • Rasa Limousin – długość życia około 10-12 lat

Każda rasa ma swoje specyficzne cechy i predyspozycje genetyczne, które mogą wpływać na długość życia. Należy jednak pamiętać, że to tylko ogólna zasada, a wiele innych czynników, takich jak warunki chowu, genetyka i opieka hodowcy, również odgrywa rolę w determinowaniu długości życia krowy.

„Rasa krów może wpływać na długość ich życia, ale nie jest to jedyny czynnik decydujący. Warto zwrócić uwagę na warunki chowu i dbać o zdrowie zwierząt, aby przedłużyć ich życie.”

Aby lepiej zrozumieć różnice między rasami krów i ich wpływ na długość życia, przedstawiam poniższą tabelę, która prezentuje przeciętną długość życia poszczególnych ras:

Rasa krowy Długość życia
Rasa Holstein 8-10 lat
Rasa Jersey 10-12 lat
Rasa Guernsey 10-12 lat
Rasa Angus 10-12 lat
Rasa Hereford 10-12 lat
Rasa Limousin 10-12 lat

Widzimy więc, że rasa krowy może mieć znaczący wpływ na przeciętną długość życia. Ważne jest, aby hodowcy zwracali uwagę na specyficzne potrzeby i predyspozycje danej rasy, aby zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki i dbać o ich zdrowie.

Wyjątki od reguły

Należy zauważyć, że podane przeciętne długości życia są ogólnymi wartościami i mogą występować wyjątki od reguły. Istnieją przypadki krów różnych ras, które żyły znacznie dłużej lub krócej niż przeciętne wartości. To dowodzi, że oprócz rasy istnieją również inne czynniki wpływające na długość życia krowy.

W kolejnej sekcji przyjrzymy się innym czynnikom, takim jak warunki chowu i genetyka, które również odgrywają znaczącą rolę w długowieczności krów.

Warunki chowu i wpływ na długowieczność krowy

Tutaj dowiesz się, jak warunki chowu mogą wpływać na długowieczność krowy. Właściwe żywienie, higiena i odpowiednie warunki środowiskowe mają ogromne znaczenie dla zdrowia i długowieczności krów.

Żywienie: Regularne i zrównoważone żywienie to kluczowy czynnik wpływający na długowieczność krowy. Zaspokojenie jej zapotrzebowania na składniki odżywcze, witaminy i minerały jest niezwykle istotne. Warto dbać o odpowiednie proporcje pokarmowe i dostarczać jej świeże pasze o wysokiej jakości. Zapewnienie odpowiedniej ilości paszy bogatej w białko i błonnik jest kluczowe dla jej dobrego samopoczucia i zdrowia.

Higiena: Właściwa higiena jest niezwykle istotna dla zdrowia i długowieczności krowy. Regularne mycie i czyszczenie koryt, leżaków oraz innych miejsc, w których przebywa, zapobiega rozwojowi chorób, infekcji i pasożytów. Ważne jest także utrzymanie czystej wody pitnej oraz odpowiedniej wentylacji, aby zapewnić optymalne warunki sanitarno-higieniczne.

Warunki środowiskowe: Krowy powinny być utrzymywane w warunkach, które sprzyjają ich zdrowiu i dobrej kondycji. To oznacza odpowiednią temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach, optymalną wentylację oraz zapewnienie wystarczającej przestrzeni dla swobodnego poruszania się. Dobra jakość i stan podłogi są równie ważne, aby zapobiec urazom i stresowi.

„Dbałość o warunki chowu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długiego i zdrowego życia krowy.”

Należy pamiętać, że długowieczność krowy zależy od wielu czynników, takich jak rasa, genetyka, zdrowie i opieka hodowcy. Zapewnienie odpowiednich warunków chowu to podstawa, która może mieć istotny wpływ na długowieczność krowy i jakość jej życia.

Aby lepiej zobrazować wpływ warunków chowu na długowieczność krowy, przedstawiamy poniżej tabelę porównawczą przedstawiającą różne aspekty wpływające na jej zdrowie i długowieczność.

Aspekt Wpływ na długowieczność krowy
Żywienie Odpowiednie żywienie wpływa korzystnie na zdrowie i długowieczność krów.
Higiena Właściwa higiena zapobiega rozwojowi chorób i infekcji, co może przedłużyć życie krów.
Warunki środowiskowe Odpowiednie warunki środowiskowe zapewniają komfort i dobre samopoczucie krów, co przekłada się na ich długowieczność.

Genetyka a długość życia krowy

Genetyka odgrywa istotną rolę w długowieczności krowy, ponieważ wiele cech związanych z zdrowiem i długowiecznością jest dziedziczonych. Chociaż geny nie są jedynym czynnikiem decydującym o długości życia krowy, mają duże znaczenie.

Czynniki genetyczne wpływające na długowieczność krowy

Istnieje wiele czynników genetycznych, które mogą wpływać na długość życia krowy. Oto kilka z nich:

 • Geny odpornościowe: Niektóre geny wpływają na odporność krowy na różne choroby i infekcje. Krowy z lepszymi genami odpornościowymi mogą żyć dłużej, ponieważ są mniej podatne na poważne schorzenia.
 • Geny metaboliczne: Geny związane z metabolizmem mogą wpływać na zdolność krów do wykorzystania składników odżywczych z pożywienia. Krowy o efektywniejszym metabolizmie mogą być zdrowsze i dłużej żyć.
 • Geny reprodukcyjne: Niektóre geny wpływają na płodność i zdrowie rozrodcze krów. Krowy o lepszych genach reprodukcyjnych mogą mieć większą szansę na przeżycie i dłuższe życie.

Wpływ genetyki na długowieczność krowy jest powszechnie uznawany, ale biorąc pod uwagę, że wpływają na to również inne czynniki, nie można jednoznacznie określić, jak długo żyje konkretna krowa tylko na podstawie jej dziedziczenia genetycznego.

Ważne jest również zrozumienie, że długowieczność krowy nie zależy tylko od jej genotypu, ale także od środowiska, w którym się znajduje oraz opieki i warunków chowu, które otrzymuje. Geny jedynie predysponują do pewnych cech, ale nie są jedynym wyznacznikiem długowieczności.

Zdrowie i długość życia krowy

Dowiedz się, jak zdrowie krów może wpływać na ich długowieczność i jak dbanie o zdrowie może przedłużyć ich życie.

Wpływ zdrowia na długość życia krowy jest niezwykle istotny. Zdrowa krowa ma większe szanse na osiągnięcie maksymalnej przewidywanej długości życia. Dlatego właściciele i hodowcy krów powinni zadbać o odpowiednie warunki, aby utrzymać je w dobrym zdrowiu.

Ważne jest, aby regularnie monitorować stan zdrowia krów i reagować na wszelkie symptomy chorób lub problemy zdrowotne. Wczesne wykrycie i leczenie chorób może znacznie wpłynąć na ich długowieczność.

Warto zauważyć, że zdrowe żywienie odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu dobrej kondycji krów. Odpowiednio zbilansowana dieta, dostarczająca im wszystkich niezbędnych składników odżywczych, wpływa pozytywnie na ich zdrowie i wydajność.

„Każdego dnia zapewniamy naszym krowom najlepsze warunki i zdrową dietę, aby dbać o ich zdrowie i długowieczność. Wierzymy, że inwestowanie w zdrowie naszych krów przekłada się na wyższą jakość i produktywność naszego gospodarstwa.” – Jan Kowalski, hodowca krów

Aby zapewnić krówom dobre zdrowie, należy również zadbać o ich higienę. Regularne czyszczenie pomieszczeń, w których przebywają, utrzymanie czystości na fermie oraz odpowiednia opieka nad ich skórą i ubarwieniem to ważne czynniki wspierające długowieczność krowy.

Jednak należy pamiętać, że zdrowie krów to nie tylko brak chorób, ale również ich ogólne dobre samopoczucie. Dlatego kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków środowiskowych, takich jak odpowiednia temperatura, wentylacja i przestrzeń do ruchu.

Wpływ na długowieczność krowy:

 • Zdrowa dieta i odpowiednie żywienie
 • Monitorowanie stanu zdrowia i wcześniejsze wykrywanie chorób
 • Zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych
 • Odpowiednie warunki środowiskowe

Zdrowe krówki to szczęśliwe i długowieczne krówki. Dbałość o ich zdrowie jest nie tylko korzystna dla nich samych, ale także dla hodowców, którzy mogą cieszyć się z większej wydajności i produktywności swojego gospodarstwa.

Dowiedz się, jak zdrowie krów może wpływać na ich długowieczność i jak dbanie o zdrowie może przedłużyć ich życie.

Konsekwencje dla hodowców i przemysłu mleczarskiego

Poznanie długości życia krowy ma istotne konsekwencje zarówno dla hodowców, jak i dla przemysłu mleczarskiego. Przede wszystkim, długość życia krowy może wpływać na wydajność i rentowność hodowli. Hodowcy muszą uwzględnić ten czynnik przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju swojego stada i planowania produkcji mleczarskiej.

Jednym z głównych wyzwań dla hodowców jest utrzymanie zdrowia krów, co ma bezpośredni wpływ na ich długowieczność. Dłużej żyjące krowy mogą przynosić większe korzyści finansowe, ponieważ mogą dłużej produkować mleko o wysokiej jakości. Jednakże, zwiększenie długości życia krów może wymagać większych nakładów finansowych na opiekę weterynaryjną, odpowiednie żywienie i warunki chowu.

Ważne jest, aby hodowcy zdawali sobie sprawę, że długowieczność krów wiąże się z pewnymi wyzwaniami oraz dodatkowymi kosztami. Jednak dbając o zdrowie krów i zapewniając odpowiednie warunki życia, hodowcy mogą skorzystać z większych zysków w dłuższej perspektywie czasowej.

Przemysł mleczarski również musi wziąć pod uwagę długość życia krowy. Dłużej żyjące krowy mogą oznaczać stabilne dostawy mleka wysokiej jakości, co wpływa na produkcję i dostępność produktów mlecznych. Wprowadzając innowacje w dziedzinie hodowli i doskonaląc technologie przemysłowe, przemysł mleczarski może dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i poprawić swoją konkurencyjność.

Konsekwencje dla hodowców i przemysłu mleczarskiego
Zwiększenie wydajności hodowli i rentowności
Świadomość konieczności dbania o zdrowie krów
Dodatkowe nakłady finansowe na opiekę weterynaryjną
Wpływ na produkcję mleczarską i dostępność produktów
Dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych

Wniosek:

Długość życia krowy ma ważne implikacje zarówno dla hodowców, jak i dla przemysłu mleczarskiego. Decyzje dotyczące hodowli krów i produkcji mleczarskiej powinny uwzględniać wpływ długowieczności krów na wydajność, rentowność i jakość produktów. Wzrost długości życia krowy wymaga inwestycji w zdrowie i warunki życia krów, co może prowadzić do większych zysków w dłuższej perspektywie czasowej. Przemysł mleczarski musi dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i doskonalić swoje metody produkcji, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty mleczne.

Długowieczne krówki – studium przypadku

Teraz przejdziemy do studium przypadku długowiecznych krów, które zaskakują swoją niezwykle długą żywotnością. Te wyjątkowe osobniki są doskonałym przykładem na to, jak różne czynniki wpływają na długość życia krowy.

Przypadek A: Krowa Matylda

„Krowa Matylda urodziła się na gospodarstwie hodowlanym w wiejskim regionie. Od najmłodszych lat była traktowana z niezwykłą troską i otrzymywała najlepsze warunki chowu. Jej dieta była bogata w naturalne pasze, a program zdrowotny obejmował regularne szczepienia i kontrole weterynaryjne. Po wielu latach Matylda nadal cieszy się doskonałym zdrowiem i energią, co pozwala jej na długie i aktywne życie.”

Przypadek B: Krowa Gustawa

„Krowa Gustawa pochodziła z pionierskiego programu hodowlanego, który skupiał się na genetyce długowieczności. Jej rodzice mieli znakomitą długość życia, co zainspirowało hodowców do kontynuacji tej linii genetycznej. Gustawa otrzymała najlepsze warunki hodowlane i została dobrze zbilansowaną genetycznie, co przyczyniło się do jej zaskakująco długiego życia.”

Związki z życiem człowieka

Wieloletni stosunek człowieka do krów ma wiele aspektów, które mają znaczący wpływ na nasze życie. Krowy odgrywają istotną rolę w rolnictwie, dostarczając nam żywności, takiej jak mięso, mleko i produkty mleczne. Ich wpływ na środowisko naturalne również nie może być zlekceważony.

Jako jedno z najważniejszych zwierząt hodowlanych, krowy dostarczają świetnego źródła mięsa i mleka. Dzięki nim możemy cieszyć się różnorodnymi produktami spożywczymi, takimi jak sery, jogurty i masło. Ich obecność w rolnictwie ma olbrzymi wpływ na nasze codzienne życie, zapewniając nam pożywienie bogate w składniki odżywcze.

Wpływ krowy na środowisko również jest znaczący. Hodowla krów przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, generowania nieczystości i zużycia wody. Dlatego ważne jest, aby podejść do hodowli bydła w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, minimalizując negatywne skutki dla naszego środowiska naturalnego.

Aspekt Wpływ na życie człowieka
Żywność Krowy dostarczają nam mięso, mleko i produkty mleczne, bogate w składniki odżywcze. Stanowią istotny element naszej diety.
Przemysł mleczarski Hodowla krów jest kluczowa dla przemysłu mleczarskiego, dostarczając surowiec do produkcji jogurtów, serów, masła i innych produktów mlecznych.
Środowisko Krowy mają znaczący wpływ na środowisko poprzez emisję gazów cieplarnianych, generowanie nieczystości i zużycie wody.

Warto być świadomym wpływu, jaki mają krowy na nasze życie i środowisko. Dlatego ważne jest, aby promować zrównoważone praktyki rolnicze i dbać o dobrostan zwierząt, jednocześnie czerpiąc korzyści z dostarczanych przez nie wartościowych produktów.

Krowy odgrywają ważną rolę w naszym społeczeństwie. Dają nam żywność i surowce potrzebne do przemysłu mleczarskiego, ale jednocześnie ich wpływ na środowisko naturalne jest niezaprzeczalny. W związku z tym, warto odpowiedzialnie i zrównoważenie podejść do hodowli krów, dbając o ich dobrostan i minimalizując negatywny wpływ na planetę.

Wniosek

Podsumowując, po zapoznaniu się z różnymi czynnikami wpływającymi na długość życia krów, można dojść do kilku wniosków. Przeciętna długość życia krowy zależy od wielu czynników, takich jak rasa, warunki chowu, genetyka i zdrowie.

Rasa krowy ma znaczący wpływ na jej długowieczność, przy czym niektóre rasy mogą żyć znacznie dłużej niż inne. Warunki chowu, takie jak odpowiednie żywienie, czystość i komfortowe środowisko, również mogą przyczynić się do dłuższego życia krów. Ponadto, zdrowie krów odgrywa kluczową rolę w ich długowieczności, dlatego regularna opieka weterynaryjna i właściwe dbanie o zdrowie jest niezbędne.

Wnioskując, długość życia krów jest wynikiem kombinacji różnych czynników. Hodowcy i przemysł mleczarski muszą wziąć pod uwagę te czynniki przy podejmowaniu decyzji dotyczących hodowli i opieki nad krówkami. Dłuższe życie krów może przyczynić się do zwiększenia efektywności produkcji mleka oraz do lepszej jakości życia dla samych zwierząt.

FAQ

Ile lat żyje krowa?

Przeciętna długość życia krowy wynosi około 20 lat. Jednakże, istnieją przypadki, w których krowy przekraczają ten wiek i żyją nawet do 25 lat.

Jakie czynniki wpływają na długość życia krowy?

Różne czynniki mogą wpływać na długość życia krowy, takie jak rasa, warunki chowu, genetyka oraz zdrowie. Każdy z tych czynników może mieć wpływ na przewidywaną długość życia krowy.

Czy rasa krowy ma znaczenie dla długości jej życia?

Tak, rasa krowy może mieć wpływ na długość jej życia. Niektóre rasy są bardziej długowieczne niż inne. Na przykład, niektóre rasy mięsne mogą żyć krócej niż rasy mleczne. Ogólnie rzecz biorąc, krzyżówki i rasy miesane mają tendencję do żywotności dłużej niż czystych ras.

Jakie są warunki chowu i jak wpływają na długowieczność krowy?

Warunki chowu, takie jak jakość żywienia, higiena, dostęp do czystej wody oraz odpowiednie warunki środowiskowe, mogą mieć wpływ na długowieczność krowy. Zapewnienie krowom odpowiedniej opieki i warunków życia może przedłużyć ich życie.

Jakie jest znaczenie genetyki dla długości życia krowy?

Genetyka może mieć wpływ na długość życia krowy. Istnieją linie genetyczne, które są bardziej odporne na pewne choroby i mogą żyć dłużej. Hodowcy często starają się krzyżować krówki o dobrej genetyce, aby poprawić długowieczność ich stada.

Czy zdrowie krowy ma wpływ na jej długowieczność?

Tak, zdrowie krowy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jej długowieczność. Krówki, które są dobrze pielęgnowane, odpowiednio karmione i regularnie badane przez weterynarza, mają większe szanse na długie życie. Zapobieganie chorobom i odpowiednia opieka medyczna mogą przedłużyć życie krówy.

Jak długość życia krowy wpływa na hodowców i przemysł mleczarski?

Długość życia krowy może mieć istotne konsekwencje dla hodowców i przemysłu mleczarskiego. Krówki, które żyją dłużej, zdążą wyprodukować więcej mleka i zapewnić hodowcom większy zysk. Ponadto, długowieczność krów może świadczyć o wysokim standardzie opieki nad nimi i jakości chowu w danym gospodarstwie.

Czy istnieją przypadki długowiecznych krów? Moglibyście podać studium przypadku?

Tak, istnieją przypadki długowiecznych krów, które żyją dłużej niż przeciętna długość życia. Przykładowo, była niemiecka krowa o imieniu „Big Bertha”, która żyła aż do 48 lat! Inne przypadki długowiecznych krów również zostały udokumentowane.

Czy istnieje związek pomiędzy życiem krów a życiem człowieka?

Tak, istnieje wiele związków pomiędzy życiem krów a życiem człowieka. Krówki są hodowane w celu dostarczania mięsa, mleka i innych produktów, które spożywamy. Ponadto, sposób, w jaki hodujemy krowy i korzystamy z ich środowiska, może mieć wpływ na nasze środowisko naturalne. Ważne jest, aby dbać zarówno o krówki, jak i o nasze środowisko.

Jaki jest wniosek na temat długości życia krów?

Na podstawie omówionych wcześniej informacji, możemy wyciągnąć wniosek, że długość życia krowy zależy od wielu czynników, takich jak rasa, warunki chowu, genetyka i zdrowie. Odpowiednia opieka oraz zapewnienie krówkom odpowiednich warunków życia mogą przedłużyć ich życie i korzystnie wpłynąć na hodowców i przemysł mleczarski.

Powiązane artykuły